LES and DNS of autoignition in jet-in-hot coflow CH4/H2 flames

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

111 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelXXII International Symposium on Combustion Processes, 22-25 September 2015, Hucisko, Poland
Pagina's1-2
StatusGepubliceerd - 22 sep 2015

Citeer dit