Leren Integraal te ontwerpen

W. Zeiler, D.R. Harkness, E.S.M. Nelissen, M.A. Houten, van, T.T. Veeger, R. Blok, A.W.C. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

In 2000 is TVVL, in samenwerking met BNA en de TU Delft, gestart met het project ‘Integraal ontwerpen’. Er is gekeken naar de meerwaarde van het toepassen van methodisch ontwerpen bij het conceptuele ontwerpproces in de gebouwde omgeving. Het betreft een ontwerpmethode van Van den Kroonenberg [1]. Er volgde een ontwerpwedstrijd ‘Integraal ontwerpen’ aan de TU Delft en TU/e [2], in het kader van de multidisciplinaire/integrale benadering van het onderwijs. Dit heeft in 2005 een vervolg gekregen in het onderwijs aan de TU Eindhoven [3,4]. Met name het ontwikkelde concept van multidisciplinaire, conceptuele ontwerpworkshops werd overgenomen [5].
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)10-12
Aantal pagina's3
TijdschriftTVVL Magazine
Volume41
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit