Leraar in een kleurrijke school : keuzes en overwegingen van docenten rondom het lesgeven op een multiculturele school

P.J. Brok, den, M. Hajer, J. Patist, L. Swachten

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportBoekAcademic

  Samenvatting

  In 2003 sloten twee Utrechtse scholen voor voortgezet onderwijs: het Thorbecke College en Niels Stenssen College. Het totaal aantal leerlingen was ernstig gedaald. Daarenboven waren het twee scholen met een bijzonder hoog percentage allochtone leerlingen. Dit boek probeert een schets te geven van de idealen, de ambities en de dagelijkse gang van zaken op de beide scholen. Op een journalistieke en documentaire wijze zijn de auteurs aan het werk gegaan. Het resultaat is vrijwel uniek in Nederland. De lezer krijgt een kijkje in de keuken van de beide scholen, dankzij openhartige interviews met schoolleiding, leraren en leraren. Op basis van die interviews worden talrijke tips gegeven over lesgeven, gedrag en communicatie. Van daaruit zijn ook diverse werkopdrachten en stellingen geformuleerd. Die maken het boek bruikbaar voor opleiding en nascholing. Ruim aandacht wordt besteed aan onderwerpen als het pedagogisch klimaat, didactiek, het omgaan met de omgeving en het omgaan met veranderingen in een verkleurende school. Geconcludeerd kan worden dat gedachtegoed van de beide scholen doorleeft en wellicht doorgegeven wordt. Gericht op een brede doelgroep: studenten lerarenopleiding, personeel van scholen voor voortgezet onderwijs, beleidsmedewerkers en dergelijken.
  Originele taal-2Nederlands
  Plaats van productieBussum
  UitgeverijCoutinho
  Aantal pagina's206
  ISBN van geprinte versie90-6283-436-1
  StatusGepubliceerd - 2004

  Citeer dit