Leisure as a Programme, Pure Nature as a Location, Free Form as an Architectural Motif = Vrije tijd als programma, vrije natuur als locatie; vrije vorm als architectonisch motief

A.H.J. Bosman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Leisure as a Programme, Pure Nature as a Location, Free Form as an Architectural Motif = Vrije tijd als programma, vrije natuur als locatie; vrije vorm als architectonisch motief'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Engineering en materiaalwetenschappen