Leisure as a Programme, Pure Nature as a Location, Free Form as an Architectural Motif = Vrije tijd als programma, vrije natuur als locatie; vrije vorm als architectonisch motief

A.H.J. Bosman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)136-157
Aantal pagina's22
TijdschriftOase : Tijdschrift voor Architectuur = Journal for Architecture
Volume64
StatusGepubliceerd - 2004

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Leisure as a Programme, Pure Nature as a Location, Free Form as an Architectural Motif = Vrije tijd als programma, vrije natuur als locatie; vrije vorm als architectonisch motief'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit