Left-invariant stochastic evolution equations on SE(2) and its applications to contour enhancement and contour completion via invertible orientation scores

R. Duits, E.M. Franken

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's67
StatusGepubliceerd - 2007

Publicatie series

NaamCASA-report
Volume0735
ISSN van geprinte versie0926-4507

Citeer dit