Leegstand: een opgave voor beleid?

F.H. Huizinga, I.V. Ossokina

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

186 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-24
Aantal pagina's7
TijdschriftReal Estate Research Quarterly
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit