Lee weight enumerators of self-dual codes and theta functions

A.G. Asch, van, F.J.L. Martens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lee weight enumerators of self-dual codes and theta functions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde