Lectori Salutem

L.A.M.C. Ven, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

Samenvatting

Maatschappelijk welzijn raakt steeds meer verweven met commerciële bedrijvigheid. Daarom is het belangrijk om te denken over de betaalbaarheid van maatschappelijk vastgoed. Terwijl maatschappelijk vastgoed nog niet geheel bekend terrein is, zijn er wel méér maatschappelijke dan commerciële vierkante meters in Nederland! Mede om deze reden is hier vanuit de markt steeds meer aandacht voor. Het gegeven dat het commerciële bezit en met name de kantorenmarkt hevig onder druk staat is daar mede debet aan. Goede maatschappelijke voorzieningen zullen leiden tot waardecreatie voor zowel kantoren als woningen in de omgeving. Vastgoed waar bedrijfsmatig mee omgegaan wordt kan daardoor op termijn in meerdere opzichten in waarde stijgen. Dat is interessant voor alle beleggers in vastgoed en met name voor corporaties.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-5
Aantal pagina's2
TijdschriftSerVicE_Magazine
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit