Learning optimal classification trees using a binary linear program formulation

Sicco Verwer, Yingqian Zhang

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Learning optimal classification trees using a binary linear program formulation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen