Learning models in interdependence situations

W. Horst, van der

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

146 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Learning models in interdependence situations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Economics, Econometrics and Finance

Computer Science

Psychology