Learning Invariant Representations of Images for Computational Pathology

Maxime Wallace Lafarge

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

194 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Pluim, Josien P.W., Promotor
  • Veta, Mitko, Co-Promotor
Datum van toekenning15 feb. 2021
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5216-0
StatusGepubliceerd - 15 feb. 2021

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit