Learning in the synthesis of data-driven variable-gain controllers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Learning in the synthesis of data-driven variable-gain controllers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering