Learning control without prior models: multi-variable model-free IIC: with application to a wide-format printer

Robin de Rozario (Corresponding author), Tom A.E. Oomen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCongresartikelAcademicpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Learning control without prior models: multi-variable model-free IIC: with application to a wide-format printer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen