Learning based feedforward control using FIR filtering

M.C.J. Baggen (Uitvinder), M.F. Heertjes (Uitvinder), M.J.G. Molengraft, van de (Uitvinder)

Onderzoeksoutput: OctrooiOctrooi-publicatie

Originele taal-2Engels
OctrooinummerP-2710.000-US
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit