Learning analytics dashboard applications

K. Verbert, E. Duval, J. Klerkx, S. Govaerts, J.L. Santos

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  328 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Learning analytics dashboard applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Kunst en humaniteit

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Sociale wetenschappen