Learning analytics dashboard applications

K. Verbert, E. Duval, J. Klerkx, S. Govaerts, J.L. Santos

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  316 Citaten (Scopus)
  3 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  This article introduces learning analytics dashboards that visualize learning traces for learners and teachers. We present a conceptual framework that helps to analyze learning analytics applications for these kinds of users. We then present our own work in this area and compare with 15 related dashboard applications for learning. Most evaluations evaluate only part of our conceptual framework and do not assess whether dashboards contribute to behavior change or new understanding, probably also because such assessment requires longitudinal studies. Keywords: earning analytics, information visualization, learning dashboards
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1500-1509
  Aantal pagina's10
  TijdschriftAmerican Behavioral Scientist
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2013

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Learning analytics dashboard applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit