Lean on me : the importance of own and partner intercultural personality dimensions for the success of an international assignment.

K.J.P.M. Erp, van, K.I. Zee, van der, E. Giebels, M.A.J. Duijn, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lean on me : the importance of own and partner intercultural personality dimensions for the success of an international assignment.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen