Leading Structural Engineering International to Success

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)361-361
Aantal pagina's1
TijdschriftStructural Engineering International
Volume2009
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Leading Structural Engineering International to Success'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit