LDPC coded modulation with probabilistic shaping for optical fiber systems

T. Fehenberger, G. Böcherer, A. Alvarado, N. Hanik

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

24 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'LDPC coded modulation with probabilistic shaping for optical fiber systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen