'Layering up' soft materiality: a hybrid embodied design ideation method for soft interior architectural design

Marina Castán, Oscar Tomico

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van ''Layering up' soft materiality: a hybrid embodied design ideation method for soft interior architectural design'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen