Layered queueing networks : performance modelling, analysis and optimisation

J.L. Dorsman

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

377 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • Boxma, Onno J., Promotor
  • van der Mei, R.D., Promotor, Externe Persoon
  • Vlasiou, Maria, Co-Promotor
Datum van toekenning17 feb 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3763-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit