Layered protocols in user interfaces for consumer equipment

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Layered protocols in user interfaces for consumer equipment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.