Layer-by-layer self-assembly of supramolecular and biomolecular films

T. Salditt, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Layer-by-layer self-assembly of supramolecular and biomolecular films'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen