Lattice polymers with nearest-neighbor interactions : a comparison of polymer RISM theory employing atomic closures and Monte Carlo simulations

R.H.C. Janssen, S. Wang, E.L.F. Nies, P. Cifra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Lattice polymers with nearest-neighbor interactions : a comparison of polymer RISM theory employing atomic closures and Monte Carlo simulations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemische stoffen

  Engineering en materiaalwetenschappen