Lattice cryptanalysis: Theoretical and practical aspects

Emmanouil Doulgerakis

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

173 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • de Weger, Benne, Promotor
  • Lange, Tanja, Promotor
Datum van toekenning9 sep. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5555-0
StatusGepubliceerd - 9 sep. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit