Lattice Boltzmann simulations of liquid film drainage between smooth surfaces

Christian Kunert, Jens Harting

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

    2 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Lattice Boltzmann simulations of liquid film drainage between smooth surfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Rekenkunde

    Engineering en materiaalwetenschappen