Lattice Boltzmann simulations of capillary filling : Finite vapour density effects

F. Diotallevi, L. Biferale, S. Chibbaro, G. Pontrelli, F. Toschi, S. Succi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lattice Boltzmann simulations of capillary filling : Finite vapour density effects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Earth and Planetary Sciences