Latices with intrinsic crosslink activity

J.M. Geurts

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

210 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • German, Ton, Promotor
  • van der Linde, Rob, Promotor
  • van Es, J.J.G.S., Co-Promotor
Datum van toekenning24 nov 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-1021-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit