Latex film formation and the hydroplasticization effect

Benjamin Voogt

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

660 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Adan, Olaf C.G. , Promotor
  • Keddie, Joseph L., Promotor, Externe Persoon
  • Huinink, Henk P., Co-Promotor
Datum van toekenning24 sep 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4843-9
StatusGepubliceerd - 24 sep 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit