Lateral interactions of the desorption and dissociation kinetics of CO on Fe(100) using SIMS and TPD

F.J.E. Scheijen, J.W. Niemantsverdriet

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Lateral interactions of the desorption and dissociation kinetics of CO on Fe(100) using SIMS and TPD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie