Lateral interactions of the desorption and dissociation kinetics of CO on Fe(100) using SIMS and TPD

F.J.E. Scheijen, J.W. Niemantsverdriet

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Samenvatting

  Abstract only.
  Originele taal-2Engels
  TitelBook of abstracts of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC X), 02-04 March 2009, Noordwijkerhout
  Pagina's285-285
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Lateral interactions of the desorption and dissociation kinetics of CO on Fe(100) using SIMS and TPD'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit