Later menarche is associated with increased risk of fracture during growth and with reduced bone strength as assessed by fea at distal tibia in healthy 20-year old and in premenopausal women

T. Chevalley, J.P. Bonjour, B. Rietbergen, van, S. Ferrari, R. Rizzoli

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract OC 18 : European Congress on Osteoporosis & Osteoarthritis (IOF-ECCEO12)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S69-S70
TijdschriftOsteoporosis International
Volume23
Nummer van het tijdschriftS2
StatusGepubliceerd - 2012

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Later menarche is associated with increased risk of fracture during growth and with reduced bone strength as assessed by fea at distal tibia in healthy 20-year old and in premenopausal women'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit