Lasing in metallic-coated nano-cavities

M.T. Hill, Y.S. Oei, E. Smalbrugge, Y.C. Zhu, T. Vries, de, P.J. Veldhoven, van, F.W.M. Otten, van, T.J. Eijkemans, J.P. Turkiewicz, H. Waardt, de, E.J. Geluk, Soon-Hong Kwon, Yong-Hee Lee, R. Nötzel, M.K. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

744 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Lasing in metallic-coated nano-cavities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen