Laser-to-Monomode-Fiber Coupling and Encapsulation in a Modified TO-5 Package

Giok Djan Khoe, Hendrikus G. Kock

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Laser-to-Monomode-Fiber Coupling and Encapsulation in a Modified TO-5 Package'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie