Laser photo-CIDNP as a surface probe for proteins in solution

R. Kaptein, K. Dijkstra, K. Nicolaij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

159 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)293-294
TijdschriftNature
Volume274
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit