Laser-induced toughening inhibits cut-edge failure in multi-phase steel

J.P.M. Hoefnagels (Corresponding author), Chaowei Du, C. Cem Tasan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Laser-induced toughening inhibits cut-edge failure in multi-phase steel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie