Laser-induced fluorescence of formaldehyde hot bands in flames: erratum

R.J.H. Klein-Douwel, J. Luque, J.B. Jeffries, G.P. Smith, D.R. Crosley

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1174-1174
  Aantal pagina's1
  TijdschriftApplied Optics
  Volume41
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2002

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Laser-induced fluorescence of formaldehyde hot bands in flames: erratum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit