Laser impact on a drop

Alexander L. Klein, Claas Willem Visser, Wilco Bouwhuis, Henri Lhuissier, Chao Sun, Jacco H. Snoeijer, Emmanuel Villermaux, Detlef Lohse, Hanneke Gelderblom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftCommentaar/Brief aan de redacteurAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer091106
TijdschriftPhysics of Fluids
Volume27
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2015

Citeer dit

Klein, A. L., Visser, C. W., Bouwhuis, W., Lhuissier, H., Sun, C., Snoeijer, J. H., ... Gelderblom, H. (2015). Laser impact on a drop. Physics of Fluids, 27(9), [091106]. https://doi.org/10.1063/1.4930907