Laser diagnostics on atmospheric pressure plasma jets

A.F.H. Gessel, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1168 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Laser diagnostics on atmospheric pressure plasma jets'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie