Laser assisted electron gas heating: revision of the criterion for high pressure non-thermal plasmas

E.A.D. Carbone, J.M. Palomares Linares, S. Hübner, J.J.A.M. Mullen, van der

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Laser assisted electron gas heating: revision of the criterion for high pressure non-thermal plasmas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Physics