Laser and voltage manipulation of bistable Si dopants in the GaAs (110) surface

E.P. Smakman, J. Bree, van, P.M. Koenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
121 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Laser and voltage manipulation of bistable Si dopants in the GaAs (110) surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen