Laser and voltage manipulation of bistable Si dopants in the GaAs (110) surface

E.P. Smakman, J. Bree, van, P.M. Koenraad

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
116 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Laser and voltage manipulation of bistable Si dopants in the GaAs (110) surface'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Fysica en Astronomie

Engineering en materiaalwetenschappen