Large-scale simulations in chemistry

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-9
Aantal pagina's5
TijdschriftXOOTIC Magazine
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit