Large number of small non-linear power consumer causing power quality problems

R.B. Timens, F.J.K. Buesink, V. Cuk, J.F.G. Cobben, W.L. Kling, F.B.J. Leferink

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Large number of small non-linear power consumer causing power quality problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen