Large matroids: enumeration and typical properties

J.G. van der Pol

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

461 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Hofstad, Remco W., Promotor
  • Pendavingh, Rudi A., Co-Promotor
Datum van toekenning20 sep 2017
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4344-1
StatusGepubliceerd - 20 sep 2017

Bibliografische nota

Proefschrift

Citeer dit

van der Pol, J. G. (2017). Large matroids: enumeration and typical properties. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.