Large fork-join networks with nearly deterministic service times

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Large fork-join networks with nearly deterministic service times'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde