Large-Eddy Simulation of pollutant dispersion in downtown Montreal: Evaluation of the convective and turbulent mass fluxes

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

50 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Large-Eddy Simulation of pollutant dispersion in downtown Montreal: Evaluation of the convective and turbulent mass fluxes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen