Large-Eddy Simulation of pollutant dispersion around a cubical building : analysis of the turbulent mass transport mechanism by unsteady concentration and velocity statistics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Large-Eddy Simulation of pollutant dispersion around a cubical building : analysis of the turbulent mass transport mechanism by unsteady concentration and velocity statistics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen