Large eddy simulation of n-dodecane spray flames using flamelet generated manifolds

Armin Wehrfritz, Ossi Kaario, Ville Vuorinen, Bart Somers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

100 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Large eddy simulation of n-dodecane spray flames using flamelet generated manifolds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen